Tag:

chủ đầu tư dự án

TTO - Con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải, Trà Vinh (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2. Video chủ đầu tư dự án

Video: Cục Phòng chống tham nhũng vào cuộc vụ 'nắn đường thẳng thành cong' ở Trà Vinh
Tin nóng | 03/07/2022
Video: Cục Phòng chống tham nhũng vào cuộc vụ 'nắn đường thẳng thành cong' ở Trà Vinh

TTO - Con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải, Trà Vinh (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2.