Tag:

chó cắn

Liên tiếp gần đây xảy ra các vụ chó cắn người, trong đó có những vụ gây chết người. Tuy nhiên nếu chó tự xổng chuồng hoặc do nguyên nhân khách quan khác dẫn đến chó cắn người thì chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm gì, có phải đi tù không? Video chó cắn

Tư vấn pháp luật: Chủ nuôi có thể đi tù nếu để chó cắn người?
Tư vấn pháp luật   |   01/06/2023
Tư vấn pháp luật: Chủ nuôi có thể đi tù nếu để chó cắn người?

Liên tiếp gần đây xảy ra các vụ chó cắn người, trong đó có những vụ gây chết người. Tuy nhiên nếu chó tự xổng chuồng hoặc do nguyên nhân khách quan khác dẫn đến chó cắn người thì chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm gì, có phải đi tù không?