Tag:

chăm sóc y tế

TTO - Nhiều tay đua không may đã té ngã khi đang tung nước rút ở chặng 5 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 (Hải Phòng - Hà Nội). Tai nạn khiến nhiều tay đua phải nhận sự chăm sóc y tế. Video chăm sóc y tế

Tin nóng | 09/04/2022
Video: Tai nạn khiến nhiều tay đua bị thương ở sát vạch đích chặng 5 Cúp truyền hình TP.HCM

TTO - Nhiều tay đua không may đã té ngã khi đang tung nước rút ở chặng 5 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 (Hải Phòng - Hà Nội). Tai nạn khiến nhiều tay đua phải nhận sự chăm sóc y tế.