Tag:

cập nhật

Sau khi đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) thì có phải cập nhật lại số CCCD cho những dịch vụ trước đây đăng kí bằng CMND? Đó là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc, luật sư Phùng Anh Chuyên trả lời: Video cập nhật

Tư vấn pháp luật: Có cập nhật số CCCD những dịch vụ đã đăng ký bằng CMND?
Tư vấn pháp luật   |   07/06/2023
Tư vấn pháp luật: Có cập nhật số CCCD những dịch vụ đã đăng ký bằng CMND?

Sau khi đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) thì có phải cập nhật lại số CCCD cho những dịch vụ trước đây đăng kí bằng CMND? Đó là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc, luật sư Phùng Anh Chuyên trả lời:

Từ ngày
Đến ngày