Tag:

cao đẳng

Bộ Quốc phòng đã có trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình về đề xuất học sinh học xong THPT không học đại học, cao đẳng hoặc học xong đại học, cao đẳng phải nhập ngũ. Video cao đẳng

Video: Học sinh học xong THPT không học đại học, cao đẳng phải nhập ngũ?
Tin nóng   |   29/03/2023
Video: Học sinh học xong THPT không học đại học, cao đẳng phải nhập ngũ?

Bộ Quốc phòng đã có trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình về đề xuất học sinh học xong THPT không học đại học, cao đẳng hoặc học xong đại học, cao đẳng phải nhập ngũ.