Tag:

cách ly

Gần đây, thông tin liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt có hai ca bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam đều không ghi nhận đi nước ngoài. Vậy làm sao để tránh được bệnh đậu mùa khỉ, sau đây là lời khuyên của chuyên gia. Video cách ly

Chỉ cho bạn cách nhận biết bệnh đậu mùa khỉ, biện pháp phòng ngừa và điều trị
Bạn có biết   |   27/09/2023
Chỉ cho bạn cách nhận biết bệnh đậu mùa khỉ, biện pháp phòng ngừa và điều trị

Gần đây, thông tin liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt có hai ca bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam đều không ghi nhận đi nước ngoài. Vậy làm sao để tránh được bệnh đậu mùa khỉ, sau đây là lời khuyên của chuyên gia.

Từ ngày
Đến ngày