Tag:

Các nhà khoa học

Theo Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, trong thời gian qua các nhà khảo cổ đã lật tung khoảng 220m2 đất để làm rõ việc có hay không trong quá khứ từng tồn tại một tuyến đường dẫn từ tháp K vào trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn. Video Các nhà khoa học

'Lật tung' 220m2 đất, các nhà khảo cổ phát hiện lối vào bí mật ở Thánh địa Mỹ Sơn
Tin nóng   |   08/04/2024
'Lật tung' 220m2 đất, các nhà khảo cổ phát hiện lối vào bí mật ở Thánh địa Mỹ Sơn

Theo Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, trong thời gian qua các nhà khảo cổ đã lật tung khoảng 220m2 đất để làm rõ việc có hay không trong quá khứ từng tồn tại một tuyến đường dẫn từ tháp K vào trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn.