Tag:

bums and tums

TTO - Tiếp tục bộ môn Bums and Tums với bài tập dành cho nhóm cơ nhỏ gồm cơ mông và mông đùi sau. Bums and Tums gồm những bài tập luyện theo nhạc được thiết kế cho phần thân dưới, giúp đốt cháy mỡ thừa, săn chắc cơ thể và giảm tress hiệu quả. Video bums and tums

Vòng ba săn chắc với bộ môn Bums and Tums
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   19/10/2020
Vòng ba săn chắc với bộ môn Bums and Tums

TTO - Tiếp tục bộ môn Bums and Tums với bài tập dành cho nhóm cơ nhỏ gồm cơ mông và mông đùi sau. Bums and Tums gồm những bài tập luyện theo nhạc được thiết kế cho phần thân dưới, giúp đốt cháy mỡ thừa, săn chắc cơ thể và giảm tress hiệu quả.