Tag:

18 tỉ đồng

Sau vụ rơi trực thăng, hãng bảo hiểm đã tạm ứng một phần (khoảng 50.000 USD, tương đương 1,18 tỉ đồng) để chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công. Video 18 tỉ đồng

Video: Tạm ứng 1,18 tỉ đồng bảo hiểm cho gia đình đại tá phi công trong vụ rơi trực thăng
Tin nóng | 12/04/2023
Video: Tạm ứng 1,18 tỉ đồng bảo hiểm cho gia đình đại tá phi công trong vụ rơi trực thăng

Sau vụ rơi trực thăng, hãng bảo hiểm đã tạm ứng một phần (khoảng 50.000 USD, tương đương 1,18 tỉ đồng) để chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công.