Tag:

bộ Y tế

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, luật sư Hà Mạnh Huy (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết trong buổi sáng nay (24-7), chị gái của Phạm Trung Kiên đã nộp thêm 7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Video bộ Y tế

Chị gái của Phạm Trung Kiên nộp thêm 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ
Tin nóng   |   24/07/2023
Chị gái của Phạm Trung Kiên nộp thêm 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, luật sư Hà Mạnh Huy (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết trong buổi sáng nay (24-7), chị gái của Phạm Trung Kiên đã nộp thêm 7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Từ ngày
Đến ngày