Tag:

Bộ xây dựng

Sáng ngày 19-6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Video Bộ xây dựng

Trực tiếp   |   19/06/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Sáng ngày 19-6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.