Tag:

bộ công an

Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm, ứng cử viên được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp này. Video bộ công an

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an đối với đại tướng Tô Lâm
Tin nóng   |   21/05/2024
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an đối với đại tướng Tô Lâm

Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm, ứng cử viên được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp này.

Từ ngày
Đến ngày