Tag:

bình luận

Khi có thông tin đồn thổi, sai sự thật phát tán trên mạng, thay vì bình tĩnh xem xét, kiểm chứng nguồn thì nhiều người chọn cách bình luận 'hùa' theo, quy chụp, vi phạm Luật An ninh mạng. Luật sư Kiều Anh Vũ đã có những cảnh báo về hành vi này. Video bình luận

Tư vấn pháp luật: Bình luận 'hùa' theo thông tin sai sự thật có vi phạm Luật An ninh mạng ?
Tư vấn pháp luật   |   14/01/2023
Tư vấn pháp luật: Bình luận 'hùa' theo thông tin sai sự thật có vi phạm Luật An ninh mạng ?

Khi có thông tin đồn thổi, sai sự thật phát tán trên mạng, thay vì bình tĩnh xem xét, kiểm chứng nguồn thì nhiều người chọn cách bình luận 'hùa' theo, quy chụp, vi phạm Luật An ninh mạng. Luật sư Kiều Anh Vũ đã có những cảnh báo về hành vi này.