Tag:

biển số xe

Ngày 22-8, phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên sẽ được diễn ra. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn cách đấu giá biển số đẹp, các bước đăng ký và 3 điều cần lưu ý... Video biển số xe

Cách đấu giá biển số đẹp, các bước đăng ký và 3 điều cần lưu ý
Bạn có biết   |   21/08/2023
Cách đấu giá biển số đẹp, các bước đăng ký và 3 điều cần lưu ý

Ngày 22-8, phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên sẽ được diễn ra. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn cách đấu giá biển số đẹp, các bước đăng ký và 3 điều cần lưu ý...