Tag:

bạn đọc hỏi

TTO -Bạn đọc hỏi khi đi từ thiện hoặc cứu trợ cho người dân như các vùng bão lũ thì khoản tiền này có được trừ ra khi tính thuế TNCN không? Có quy định cụ thể nào về việc này chưa? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã tư vấn cụ thể cho bạn đọc. Video bạn đọc hỏi

Tư vấn pháp luật: Tiền đi làm từ thiện có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?
Tư vấn pháp luật   |   10/12/2022
Tư vấn pháp luật: Tiền đi làm từ thiện có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?

TTO -Bạn đọc hỏi khi đi từ thiện hoặc cứu trợ cho người dân như các vùng bão lũ thì khoản tiền này có được trừ ra khi tính thuế TNCN không? Có quy định cụ thể nào về việc này chưa? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã tư vấn cụ thể cho bạn đọc.