Tag:

bạn đọc báo Tuổi Trẻ

Hai phòng học khang trang rộng hơn 80m2, được lợp tôn chống nóng, ốp trần, điện sáng, quạt mát đầy đủ vừa được đưa vào sử dụng tại bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Công trình được xây dựng từ tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Video bạn đọc báo Tuổi Trẻ

Hai phòng học được xây dựng bên triền sông Mã từ tấm lòng bạn đọc Báo Tuổi Trẻ
Học đường   |   18/08/2023
Hai phòng học được xây dựng bên triền sông Mã từ tấm lòng bạn đọc Báo Tuổi Trẻ

Hai phòng học khang trang rộng hơn 80m2, được lợp tôn chống nóng, ốp trần, điện sáng, quạt mát đầy đủ vừa được đưa vào sử dụng tại bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Công trình được xây dựng từ tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.