05/02/2020
THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

Sáng nay, tại núi Lim không gian vắng vẻ, không tụ tập đông người, tất cả các hoạt động vui hội đều được dừng lại do có thông báo từ sớm.

Video liên quan