Tag:

anh văn năng cao

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Anh Văn 12 - 'Ôn tập từ vựng và hoàn cảnh dùng từ trong tiếng Anh'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video anh văn năng cao

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập từ vựng và hoàn cảnh dùng từ trong tiếng Anh
Học đường   |   14/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập từ vựng và hoàn cảnh dùng từ trong tiếng Anh

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Anh Văn 12 - 'Ôn tập từ vựng và hoàn cảnh dùng từ trong tiếng Anh'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.