Tag:

Aerial yoga

TTO - Aerial mellow là sự kết hợp Yin Yoga truyền thống cùng với võng lụa hỗ trợ, giúp đả thông kinh mạch, phục hồi các nhóm cơ hiệu quả từ bên trong, giải toả căng thẳng từ tâm trí đến cơ thể. Video Aerial yoga

Video: Giải toả căng thẳng từ tâm trí đến cơ thể cùng aerial mellow
Video: Giải toả căng thẳng từ tâm trí đến cơ thể cùng aerial mellow

TTO - Aerial mellow là sự kết hợp Yin Yoga truyền thống cùng với võng lụa hỗ trợ, giúp đả thông kinh mạch, phục hồi các nhóm cơ hiệu quả từ bên trong, giải toả căng thẳng từ tâm trí đến cơ thể.