Tag:

20 mùa quả ngọt

TTO - Chương trình Tiếp sức đến trường đã được thực hiện tại Quảng Trị từ năm 2003, nhờ đó hàng ngàn tân sinh viên đã vượt qua khó khăn trước mắt để đến với giảng đường. Nhiều sinh viên trong số đó nay đã trưởng thành. Video 20 mùa quả ngọt

Video: Quảng Trị - 20 mùa ‘quả ngọt’ Tiếp sức đến trường
Học đường   |   30/10/2022
Video: Quảng Trị - 20 mùa ‘quả ngọt’ Tiếp sức đến trường

TTO - Chương trình Tiếp sức đến trường đã được thực hiện tại Quảng Trị từ năm 2003, nhờ đó hàng ngàn tân sinh viên đã vượt qua khó khăn trước mắt để đến với giảng đường. Nhiều sinh viên trong số đó nay đã trưởng thành.