01/10/2022 11:25 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đề xuất chính sách đặc thù, phân cấp, phân quyền cho TP Thủ Đức

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền TP Thủ Đức (TP.HCM).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đề xuất chính sách đặc thù, phân cấp, phân quyền cho TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành nghị quyết 595 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giảm hơn 2.000 tỉ đồng chi phí ngân sách

Nghị quyết nêu rõ trong giai đoạn 2019-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 48 nghị quyết về việc sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố. Qua đó cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện.

Tinh giản biên chế, tính đến hết năm 2021, ở cấp xã giảm 3.595 người, ở cấp huyện giảm 141 người, giảm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019-2021 đạt hơn 2.000 tỉ đồng.

Song Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn lúng túng, số lượng người dôi dư cần tiếp tục giải quyết còn nhiều.

Vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức thực hiện sắp xếp chưa được bố trí, sử dụng hiệu quả...

Việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính mới được thành lập chưa kịp thời, đồng bộ, chưa có sự kết nối đầy đủ với các chính sách, pháp luật khác có liên quan…

Từ đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

Đồng thời khẩn trương rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 mà đến nay chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý.

Với các trụ sở có khả năng chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng khẩn trương làm thủ tục bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

Các tỉnh, thành có trụ sở dôi dư, không sử dụng tổ chức bán đấu giá để bổ sung kinh phí cho địa phương.

Chính phủ chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện thủ tục thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở công thuộc diện này, bảo đảm đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tránh gây lãng phí, giảm giá trị do hư hỏng, tài sản xuống cấp.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ưu tiên nguồn lực, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp lý, đặc thù cho các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp để có điều kiện ổn định tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Trong đó không cắt giảm ngay, đồng loạt các chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ đặc thù áp dụng đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp mà có quy định về lộ trình chuyển tiếp, cắt giảm phù hợp.

Cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030.

Trong đó nghiên cứu, ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giai đoạn 2022-2030 để làm cơ sở tiếp tục triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Nghị quyết yêu cầu nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật khác có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính để tạo thuận lợi cho các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ.

Có chính sách ưu đãi, khuyến khích phù hợp theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay...

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền TP Thủ Đức (TP.HCM) để phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp: Người dân chờ đợi sự đột phá Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp: Người dân chờ đợi sự đột phá

TTO - Sau gần hai năm thành lập, người dân TP Thủ Đức (TP.HCM) chưa thấy có nhiều thay đổi, vẫn phải đi xa hơn khi làm thủ tục, vẫn kẹt xe và ngập nước... Họ đang kỳ vọng sự chuyển mình của một mô hình TP mới chưa có tiền lệ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên