14/08/2023 14:47 GMT+7

Thủ tướng cho TP.HCM chủ động điều chỉnh cục bộ quy hoạch

UBND TP.HCM có quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Thủ tướng cho UBND TP.HCM được chủ động phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thủ tướng cho UBND TP.HCM được chủ động phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có quyết định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Đây là một trong những nội dung cụ thể cơ chế, chính sách trong nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo đó, Thủ tướng cho phép thí điểm phân cấp cho UBND TP.HCM thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (gọi chung là điều chỉnh cục bộ quy hoạch) trong phạm vi địa giới hành chính do TP quản lý, trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

UBND TP khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo thí điểm phân cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy định tại nghị quyết 98.

Các nội dung điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu chức năng, của đô thị và tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan.

Về trình tự, thủ tục phê duyệt, UBND TP chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước sau: lập báo cáo về nội dung và kế hoạch; tổ chức lấy ý kiến; tổ chức thẩm định; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng; cập nhật, công bố nội dung điều chỉnh; báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh theo hình thức gửi quyết định báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng, HĐND cùng cấp.

Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi nghị quyết 98 hết hiệu lực. 

Đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đang được thẩm định, đang trình phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch thì tiếp tục thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chưa trình thẩm định, chưa trình phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại quyết định này. Sau thời điểm quyết định này hết hiệu lực, các hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đang được thẩm định, đang trình phê duyệt theo quy định tại quyết định này thì tiếp tục thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định tại quyết định này.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM theo dõi, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội theo quy định.

Tăng chủ động nhưng thận trọng để không phá vỡ quy hoạch

Theo Luật Quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch.

Như vậy, các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, về nguyên tắc Thủ tướng có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt việc điều chỉnh. Việc giao quyền này cho UBND TP.HCM sẽ tạo sự chủ động rất lớn cho TP.HCM trong việc xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch đáp ứng thực tiễn phát triển.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều chuyên gia cũng lưu ý việc điều chỉnh cần cân nhắc, thực hiện các bước công khai, minh bạch lấy ý kiến rộng rãi, tránh việc lạm dụng quyền điều chỉnh làm phá vỡ quy hoạch chung được duyệt.

TP.HCM thúc đẩy "quy hoạch hai chiều"TP.HCM thúc đẩy 'quy hoạch hai chiều'

TTO - Các quận huyện chủ động rà soát quy hoạch, phát triển dựa trên tiềm năng thực tế địa phương để đóng góp đồ án quy hoạch chung và quy hoạch tích hợp của TP. Đây là chiều quy hoạch thứ 2, ngược lại cách phân bổ từ trên xuống theo truyền thống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên