23/05/2023 09:52 GMT+7

Tệ nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức chưa được ngăn chặn triệt để

Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để và việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan có lúc, có nơi còn rời rạc, thiếu gắn kết, chưa kịp thời.

Tệ nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức chưa được ngăn chặn triệt để - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó nói về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của bộ máy - Ảnh: Q.P.

Nội dung trên được nêu trong báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 23-5.

Nhiều tồn tại trong việc thực hành chống lãng phí

Trình bày báo cáo, ông Phớc nêu nhiều kết quả đạt được trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận rõ nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, ở lĩnh vực xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trong năm 2022, Chính phủ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực.

Cùng với đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm minh, kịp thời và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy nhà nước cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2020 đến tháng 6-2022 đã rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp.

Tuy nhiên, theo ông Phớc: "Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để. Việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan có lúc, có nơi còn rời rạc, thiếu gắn kết, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao".

Mặt khác, ông Phớc cho biết có tình trạng một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Việc rà soát, đồng bộ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia ở một số nơi chưa kịp thời. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội...

Còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm 

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cũng chỉ rõ hạn chế về việc cải cách thủ tục hành chính.

Theo ông Mạnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tuy có cải thiện, người dân hài lòng hơn với dịch vụ công cơ bản nhưng địa phương có chỉ số PAPI cao nhất mới chỉ đạt khoảng 47/80 điểm (còn khoảng cách xa so với điểm tối đa).

Việc này đòi hỏi chính quyền các cấp cần nỗ lực hơn trong công tác điều hành, cung ứng dịch vụ công.

"Ở nhiều cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quan tâm, công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động và trách nhiệm giải trình; đã phát hiện, xử lý 111 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch", ông Mạnh nêu.

Mặt khác, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách nêu rõ còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thi hành công vụ, chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính. Vi phạm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được chấn chỉnh và khắc phục kịp thời.

Qua kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại gần 7.000 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện, xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, tăng 98 trường hợp so với năm 2021.

Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu tồn tại, hạn chế về việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra, nhất là đối với vốn ODA, ưu đãi nước ngoài.

Còn nhiều dự án sử dụng vốn ngoài nước triển khai chậm, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện và làm tăng phần phí cam kết phải trả trên số vốn chưa giải ngân.

Áp lực tăng vay, điều kiện thị trường vốn quốc tế và trong nước không thuận lợi dẫn đến mặt bằng lãi suất tăng.

Mặt khác, việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của một số dự án chưa sát với khả năng thực hiện, dẫn đến không phân bổ được hết kế hoạch vốn được giao.

Còn tình trạng "vốn chờ dự án đủ thủ tục", dự kiến vốn trước rồi mới tiến hành làm thủ tục đầu tư hoặc thực hiện các thủ tục gia hạn hiệp định, dẫn tới kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch được giao, đặc biệt là nguồn vốn Quốc hội bổ sung cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Còn một số bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch năm 2022.

Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai trên 1.200 công chức, viên chứcThu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai trên 1.200 công chức, viên chức

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, từ năm 2020 đến tháng 6-2022 đã rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm trên 1.200 công chức, viên chức.Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên