Tag: chống lãng phí

Điện lực Hà Giang nỗ lực thực hiện ‘Thực hành tiết kiệm - Chống lãng phí’

Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2023 về “Thực hành tiết kiệm - Chống lãng phí”, theo chủ đề công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Bộ Tài chính điểm danh gần 1.000 dự án lãng phí, không hiệu quả

Báo cáo của Chính phủ do bộ trưởng Bộ Tài chính ký gửi Quốc hội đã làm rõ tình hình xử lý đối với gần 1.000 dự án "treo", không hiệu quả, lãng phí.

Ngành điện Long An thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên 3 lĩnh vực cốt lõi

Thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Long An đã áp dụng tiết kiệm trên 3 lĩnh vực cốt lõi: sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng nguồn nhân lực.

Chi khám chữa bệnh BHYT tăng, TP.HCM yêu cầu đảm bảo quyền lợi người bệnh

UBND TP.HCM cho biết khả năng trong năm 2023 thành phố sẽ vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, tuy nhiên cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo quyền lợi người bệnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2023 về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN và EVNGENCO 2, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động

Thủy điện An Khê - Ka Nak thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo tốt việc làm, đời sống cho người lao động

Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm

Năm 2022, Công ty Thủy điện An Khê -Ka Nak đạt sản lượng điện mốc cao nhất kể từ khi vận hành. Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong quý I-2023.

Thu hồi cả triệu mét vuông đất do lãng phí

Theo báo cáo của Chính phủ, qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm, gây lãng phí đất đai.

Tệ nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức chưa được ngăn chặn triệt để

Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để và việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan có lúc, có nơi còn rời rạc, thiếu gắn kết, chưa kịp thời.

Mỹ: Vận dụng khoa học vào việc chống lãng phí thực phẩm

ReFed, một nhóm nghiên cứu về rác thải thực phẩm, cho biết vào năm 2019, khoảng 35% trong số 229 triệu tấn thực phẩm có sẵn ở Mỹ đã không bán được hoặc không ăn hết.