Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2022

Sửa Luật thanh tra: Nên hay không bỏ thanh tra cấp huyện?

26/05/2022 11:12 GMT+7

TTO - Sáng 26-5, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự án Luật thanh tra (sửa đổi).

Sửa Luật thanh tra: Nên hay không bỏ thanh tra cấp huyện? - Ảnh 1.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật thanh tra (sửa đổi) - Ảnh: QUOCHOI.VN

Dự thảo luật kế thừa các quy định hiện hành về tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước và thiết kế mô hình các cơ quan thanh tra cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh và thanh tra huyện.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay khi đề xuất chính sách xây dựng Luật thanh tra (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất không tổ chức thanh tra huyện.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng huyện là một cấp chính quyền quan trọng. Cơ quan thanh tra hiện nay không chỉ thực hiện chức năng thanh tra mà còn có trách nhiệm giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác, nếu không tổ chức thanh tra huyện thì thanh tra tỉnh cũng phải tăng thêm biên chế và tổ chức thêm các phòng chuyên môn phụ trách thanh tra địa bàn các huyện khi có yêu cầu, nên thực tế việc tinh giản bộ máy cũng không đáng kể.

Vì vậy, dự thảo luật đã tiếp thu các ý kiến và giữ nguyên quy định về thanh tra huyện trong dự thảo Luật thanh tra (sửa đổi).

"Để khắc phục những bất cập hiện nay trong tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện cần tăng cường về tổ chức, biên chế cho các cơ quan thanh tra huyện nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao", ông Phong nêu.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật thanh tra (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay Ủy ban Pháp luật cơ bản nhất trí với việc tổ chức các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gồm Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định về việc thành lập cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về mô hình tổ chức thanh tra huyện, quá trình thảo luận còn có 2 ý kiến. Ý kiến thứ nhất tán thành việc tiếp tục duy trì mô hình tổ chức thanh tra huyện và ý kiến thứ hai là không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện.

Lý do nhóm ý kiến không tổ chức thanh tra cấp huyện là do báo cáo tổng kết thi hành Luật thanh tra chỉ rõ ở cấp huyện không có nhiều nhu cầu thanh tra. Biên chế thanh tra huyện hiện rất ít nên không phát huy được hiệu quả.

Việc không tổ chức thanh tra huyện cũng sẽ khắc phục tình trạng dàn đều nhưng biên chế quá mỏng của các cơ quan thanh tra huyện, bổ sung nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho thanh tra tỉnh.

Mặt khác, vẫn bảo đảm nguyên lý ở đâu có quản lý thì ở đó có thanh tra vì nhiệm vụ của cơ quan thanh tra huyện sẽ được chuyển cho thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện.

Đồng thời, thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra ở địa phương do quản lý tập trung. Giảm số lượng lớn đầu mối tổ chức thanh tra huyện, phù hợp với chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Tùng cho hay: "Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với loại ý kiến thứ nhất".

Khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay nhận thức rõ thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra của các ngành dày đặc, gây bức xúc cho đối tượng thanh tra, kiểm tra, dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra với kiểm tra, kiểm toán.

Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với các quy định của dự thảo luật. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung, quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm toán với cơ quan thanh tra khi xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra.

Chỉnh lý quy định của dự thảo luật về xử lý chồng chéo với hoạt động kiểm toán để thống nhất với quy định của Luật kiểm toán nhà nước.

Đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện: Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói Đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện: Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói 'không'

TTO - Đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bỏ thanh tra huyện để giảm đầu mối, tinh giản biên chế nhưng các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình và đề nghị giữ cấp thanh tra này.

TIẾN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận