06/12/2023 22:37 GMT+7

Nha Trang giải trình gì về kiểm định chợ Đầm tròn 'chưa chính xác' trước đây?

Sau khi có tư vấn, phản biện về việc “khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn Nha Trang” chưa chính xác, đơn vị kiểm định và UBND TP Nha Trang có báo cáo giải trình.

Chợ Đầm tròn Nha Trang hiện đang bị đóng cửa, bên ngoài chợ thì có phần lộn xộn, bát nháo - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chợ Đầm tròn Nha Trang hiện đang bị đóng cửa, bên ngoài chợ thì có phần lộn xộn, bát nháo - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo kết luận và chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang vừa có báo cáo cung cấp thông tin và giải trình các nội dung liên quan đến "Báo cáo khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đầm tròn Nha Trang" đã ban hành tháng 9-2022.

Đó là giải trình về các vấn đề mà Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã tư vấn, phản biện, kết luận báo cáo khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn nêu trên "chưa chính xác, thiếu tính pháp lý…".

Theo UBND TP Nha Trang, sau khi UBND tỉnh chỉ đạo phải báo cáo giải trình, TP đã yêu cầu đơn vị thực hiện khảo sát, kiểm định công trình chợ Đầm tròn Nha Trang là Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) rà soát, kiểm tra các vấn đề mà Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã có ý kiến tư vấn, phản biện.

Cuối tháng 11-2023, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng đã rà soát, kiểm tra công trình chợ Đầm tròn. Ngày 28-11-2023, trung tâm lại có "Báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đầm tròn Nha Trang" mới.

Tuy nhiên, cho đến nay kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng chợ Đầm tròn Nha Trang theo báo cáo mới nêu trên vẫn chưa được công bố công khai cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng, tác động bởi dự án chợ Đầm mới được biết như khi có báo cáo kiểm định được cho "chưa chính xác" trước đây (tháng 9-2022).

Liên quan đến các hồ sơ, căn cứ pháp lý về xây dựng chợ Đầm mới, theo báo cáo giải trình của UBND TP Nha Trang, "UBND TP Nha Trang không có tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa, về hợp đồng giữa Công ty CP Sông Đà Nha Trang và đại diện chính quyền địa phương về xây dựng chợ Đầm mới". 

Lý do được UBND TP đưa ra là theo thủ tục đầu tư không có quy định về loại hợp đồng đó.

Còn đối với các nội dung mà tư vấn, phản biện kết luận báo cáo kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn trước đây "chưa chính xác, thiếu tính pháp lý…", UBND TP Nha Trang báo cáo giải trình theo báo cáo mới về "kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng chợ Đầm tròn Nha Trang" (ngày 28-11-2023) của trung tâm thực hiện hợp đồng kiểm định đã nêu.

Kết quả kiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang chưa chính xác, thiếu tính pháp lýKết quả kiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang chưa chính xác, thiếu tính pháp lý

Theo Hội đồng tư vấn, phản biện của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa, việc “khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chợ Đầm tròn Nha Trang” là chưa chính xác, thiếu tính pháp lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên