16/06/2024 18:43 GMT+7

Mỗi khu dân cư, thôn ở Đà Nẵng được thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh trật tự

Mỗi khu dân cư, thôn ở Đà Nẵng được thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự và mức lương của tổ trưởng được hưởng ngang mức lương cơ sở.

Tổ bảo vệ an ninh trật tự sẽ là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tổ bảo vệ an ninh trật tự sẽ là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua hai nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và các chế độ chính sách cho lực lượng này.

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tiêu chí ở mỗi khu dân cư, thôn (có hình thành tổ chức chi bộ đảng) được thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự, gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên.

Việc bố trí thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự theo khu dân cư đối với phường và theo thôn đối với xã theo quy mô hộ gia đình.

Cụ thể, khu dân cư có dưới 150 hộ và thôn dưới 250 hộ được bố trí 1 tổ gồm 3 thành viên.

Khu dân cư có từ 150 đến dưới 300 hộ và thôn từ 250 đến dưới 350 hộ, tổ này có 4 thành viên.

Khu dân cư có từ 300 đến dưới 500 hộ và thôn có từ 350 đến dưới 1.000 hộ, tổ này gồm 5 thành viên.

Khu dân cư có từ 500 đến dưới 1.000 hộ và thôn có từ 1.000 hộ trở lên được bố trí tổ có 6 thành viên. Khu dân cư có trên 1.000 hộ thì tổ gồm 8 thành viên.

Nghị quyết này xác định thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng thời nhấn mạnh ưu tiên tuyển chọn từ nguồn công an xã bán chuyên trách (hiện đã nghỉ), người từng là tổ trưởng, tổ phó, tổ viên tổ dân phòng.

Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định tổ trưởng lực lượng này không được kiêm nhiệm hai chức danh cấp trưởng tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố (trừ chức vụ đội trưởng đội dân phòng).

Nghị quyết quy định chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn, mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau: tổ trưởng hưởng lương ngang mức cơ sở (1.0), tổ phó là 0,8 mức lương cơ sở, tổ viên là 0,6 mức lương cơ sở.

Trường hợp các đối tượng khác đã được hưởng lương, phụ cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hằng tháng mà kiêm nhiệm thì được hỗ trợ 50% mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo chức danh kiêm nhiệm.

Cụ thể hóa Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Theo HĐND thành phố Đà Nẵng, hai nghị quyết nói trên để cụ thể hóa việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024) trên địa bàn Đà Nẵng.

Trước khi xây dựng hồ sơ nghị quyết, thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Hội đồng nhân dân với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng" vào cuối tháng 5 vừa qua để lắng nghe nguyện vọng của lực lượng này.

Vì sao bảo vệ dân phố, dân phòng đa số là người lớn tuổi?Vì sao bảo vệ dân phố, dân phòng đa số là người lớn tuổi?

Cử tri Đà Nẵng cho rằng chế độ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng khiêm tốn, trong khi công việc lại nguy hiểm nên người trẻ không mặn mà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên