Sự kiện

Đối mặt với ngáo đá

Người dân đang bất an khi liên tục xảy ra những vụ án, thậm chí là trọng án, thảm sát do "ngáo đá" là thủ phạm. Đã đến lúc phải có những biện pháp mạnh kiểm soát người nghiện để nạn "ngáo đá" không đe dọa cuộc sống an lành của cộng đồng.