28/05/2023 09:40 GMT+7

Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Tờ trình dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo và không điều hành công tác từ 6 tháng.

Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi các đại biểu Quốc hội tờ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Đây là dự thảo nghị quyết thay thế cho nghị quyết số 85/2014 được Quốc hội khóa 13 ban hành.

Tại tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến Quốc hội về việc bổ sung trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm.

Qua tổng kết thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm và ý kiến góp ý của nhiều cơ quan, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần thiết bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định về việc:

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Về trường hợp lấy phiếu, dự thảo nghị quyết còn bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm để phù hợp với quy định 96 và thực tiễn của việc lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian qua.

Một trong các điểm mới tại quy trình lấy phiếu là đã bổ sung về thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời bổ sung quy định về thời gian là chậm nhất 45 ngày để gửi văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND.

Quy định phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tham dự cũng được bổ sung.

Bên cạnh đó quy định về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm để thể chế hóa quy định số 96 cũng được sửa đổi.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì xin từ chức.

Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp" thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về hệ quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.

Như vậy so với dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo mới gửi các đại biểu Quốc hội đã bỏ nội dung về thời gian phải thực hiện việc từ chức và quyết định bỏ phiếu tín nhiệm.

Tại dự thảo cũ quy định trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm mà không từ chức thì Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo chương trình, chiều 30-5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và sau đó thảo luận tổ về nội dung dự thảo nghị quyết. 

Chiều 9-6, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết tại hội trường, sau đó bấm nút thông qua vào chiều 23-6.

Quốc hội xem xét sửa quy định lấy phiếu tín nhiệmQuốc hội xem xét sửa quy định lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc vào ngày 22-5, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên