Tag: chữa bệnh hiểm nghèo

Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Tờ trình dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo và không điều hành công tác từ 6 tháng.

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37)

Bệnh hiểm nghèo luôn là mối lo chung của cả xã hội, không chỉ gia tăng về số lượng ca mắc phải, mà còn gia tăng cả về mức độ nghiêm trọng của bệnh.