Châu Thị Thu Nga xin khai về 1,5 triệu USD 'chạy' đại biểu Quốc hội

TTO - Được luật sư hỏi, bị cáo Châu Thị Thu Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa nhưng lần đầu chủ tọa nhắc luật sư "nội dung này không nằm trong phạm vi vụ án", lần sau bị mời về chỗ. Xem thêm