08/08/2023 21:11 GMT+7

Cần Giờ chuyển hơn 2.400ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Giai đoạn 2021 - 2030, Cần Giờ sẽ chuyển hơn 2.438ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Trong đó chuyển nhiều nhất với hơn 1.090ha đất nuôi trồng thủy sản.

TP.HCM đang triển khai hai dự án lớn tại huyện Cần Giờ gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Ảnh: Porcoast

TP.HCM đang triển khai hai dự án lớn tại huyện Cần Giờ gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Ảnh: Porcoast

Thông tin được nêu từ quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất tại huyện Cần Giờ vừa được UBND TP.HCM ban hành. 

Cụ thể, hiện tại Cần Giờ có hơn 46.875ha đất nông nghiệp, 22.540ha đất phi nông nghiệp và 1.029ha đất chưa sử dụng. Trong giai đoạn 2021 - 2030, huyện sẽ chuyển hơn 2.438ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

Trong đó chuyển nhiều nhất với hơn 1.090ha đất nuôi trồng thủy sản. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉ lệ 1/25.000. 

UBND TP.HCM giao UBND huyện Cần Giờ công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Cần Giờ cũng sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định ranh giới diện tích đất trồng rừng phòng hộ, tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt. 

Cùng với đó tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Tăng cường tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững quy định pháp luật, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. 

TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ thống nhất. 

Phối hợp với UBND huyện Cần Giờ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Sở này cũng có nhiệm vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Cần Giờ sẽ là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố"Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Cần Giờ sẽ là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố'

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Cần Giờ được định hướng sẽ là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên