12/07/2023 11:24 GMT+7

Cán bộ luân chuyển phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 10 năm

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKT Trung ương

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKT Trung ương

Cán bộ luân chuyển còn đủ tuổi để công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển

Theo đó, cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, vừa tạo nguồn cán bộ cho ngành kiểm tra.

Cơ quan nơi đi, cơ quan nơi đến và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và thực hiện chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quy định cũng nêu rõ luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra từ trung ương đến cấp huyện và tương đương, từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc từ cấp dưới lên cấp trên hoặc cùng cấp.

Đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành kiểm tra từ cấp huyện trở lên trừ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bao gồm thành viên chuyên trách ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra).

Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp phòng thuộc cơ quan ủy ban kiểm tra cấp tỉnh.

Nguyên tắc bố trí chức danh luân chuyển cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm.

Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền có thể xem xét bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu của chức vụ được bố trí và bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ngoài tiêu chuẩn chung, cán bộ thuộc diện luân chuyển có thời gian công tác trong ngành kiểm tra ít nhất 3 năm và còn đủ tuổi để công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Quy trình luân chuyển được thực hiện theo 5 bước

Bước 1: Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành theo nhiệm kỳ, hằng năm.

Bước 2: Căn cứ nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch luân chuyển trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho chủ trương.

Bước 3: Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp đề xuất của các địa phương, đơn vị và tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển.

Bước 4: Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì trao đổi với cấp ủy địa phương, đơn vị để dự kiến danh sách nhân sự, chức danh luân chuyển.

Bước 5: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Quy định cũng nêu rõ thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của ủy ban kiểm tra các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đến không còn là cán bộ luân chuyển theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quy trình luân chuyển cán bộ ngành kiểm traỦy ban Kiểm tra Trung ương ra quy trình luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra phương án luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra giai đoạn 2021 - 2026 với các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên