10/07/2023 16:44 GMT+7

Ông Trần Cẩm Tú: Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm liên quan vụ FLC, AIC, Vạn Thịnh Phát

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong vụ FLC, AIC, Vạn Thịnh Phát.

Ông Trần Cẩm Tú - Ảnh: GIA HÂN

Ông Trần Cẩm Tú - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 10-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Có nơi còn tái phạm, có nơi sau giám sát không sửa chữa, khắc phục

Phát biểu chỉ đạo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2023 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Trong đó, đã tích cực, chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm như các vụ việc ở Lào Cai, Thanh Hóa, Đồng Nai.

Những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời như các vụ việc trong kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Như các vi phạm liên quan đến Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế - AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Qua kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đã nhận diện ngày càng rõ hơn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cũng qua kiểm tra, giám sát, nhận thức của nhiều tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, trong đó nhiều tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát đã rất cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận vi phạm, khuyết điểm, chủ động khắc phục kịp thời hậu quả gây ra.

Tuy nhiên, theo ông Tú, vẫn còn một số hạn chế như một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Việc nắm bắt, dự báo, tham mưu có lúc chưa sát, chưa chủ động, chưa kịp thời... Xem xét, thi hành kỷ luật một số trường hợp không tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm.

Việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên ở một số nơi chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, không hiệu quả.

Có nơi còn tái phạm, có nơi sau giám sát không sửa chữa, khắc phục, phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phải thanh tra, thậm chí phải điều tra, xử lý theo pháp luật.

Hoàn thiện quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi với đảng viên bị kỷ luật oan

Trong 6 tháng cuối năm, ông Tú yêu cầu toàn ngành nhận thức sâu sắc hơn nữa và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, trước mắt, hoàn thiện quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy trình kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể, các vụ việc liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ông đề nghị các ban thường vụ tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng,... sớm hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

6 tháng đầu năm, mỗi tháng khai trừ Đảng 60 đảng viên6 tháng đầu năm, mỗi tháng khai trừ Đảng 60 đảng viên

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương đã khai trừ Đảng 1 cán bộ. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức Đảng và 17 đảng viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên