Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ tiếp nhận phản ánh, tố cáo trên ứng dụng trực tuyến

07/07/2022 16:47 GMT+7

TTO - Trong nhiệm kỳ XIII, Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ mở rộng hình thức đối thoại, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo trên nền tảng ứng dụng trực tuyến.

Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ tiếp nhận phản ánh, tố cáo trên ứng dụng trực tuyến - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra trung ương - Ảnh: ubkttw.vn

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Văn Rón vừa ký ban hành kế hoạch về thực hiện kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Theo đó, trong nhiệm kỳ XIII, Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ mở rộng hình thức đối thoại, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo trên nền tảng ứng dụng trực tuyến.

Cơ quan kiểm tra trung ương sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ trung ương đến địa phương, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu đảng viên của Ban Tổ chức trung ương.

Ngay trong quý 4-2022, cơ quan này sẽ tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đồng thời, trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ tham mưu xây dựng quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; quy định các hành vi vi phạm, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng, phạm tội mà có.

Kế hoạch cũng nêu rõ, từ năm 2022, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, các cơ quan cũng kiểm tra việc thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu...

Ủy ban Kiểm tra trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân

TTO - Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân vi phạm.

THÀNH CHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận