03/06/2023 09:04 GMT+7

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan báo chí - Ảnh 1.

Y tế là một trong những lĩnh vực đang được đẩy mạnh việc chuyển đổi số - Ảnh: P.Q.

Đây là bộ chỉ số áp dụng cho tất cả cơ quan báo chí trên cả nước nhằm làm công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan; làm căn cứ để tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi số.

Đồng thời giúp từng cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp.

Mô hình đánh giá chuyển đổi số sẽ phân thành năm trụ cột với tổng 100 điểm bao gồm: chiến lược (18 điểm); hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin (24 điểm); sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn (20 điểm); độc giả; khán giả, thính giả (23 điểm); mức độ ứng dụng công nghệ số (15 điểm).

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan sẽ được căn cứ vào tổng điểm đạt được của năm trụ cột này (5 mức độ: yếu, trung bình, khá, tốt, xuất sắc). 

Việc đánh giá xác định mức độ trưởng thành sẽ được thực hiện với ba hình thức. Đầu tiên các đơn vị sẽ tự theo dõi đánh giá và cho điểm mức độ trưởng thành của đơn vị mình theo các trụ cột thông qua cổng thông tin điện tử Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí. Sau đó Cục Báo chí phối hợp với cơ quan chức năng rà soát thu thập, đối chiếu số liệu để thẩm định.

Nếu các cơ quan báo chí không cung cấp được thông tin, số liệu để báo cáo đối với tiêu chí nào thì giá trị điểm đối với tiêu chí đó có thể bị chấm 0 điểm.

Sau bước thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp giấy chứng nhận mức độ trưởng thành. Các cơ quan báo chí có thể sử dụng chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như tham gia các chương trình chuyển đổi số. Việc xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí sẽ được công bố hằng năm. 

Nguồn thu nào cho báo chí Việt thời công nghệ số?Nguồn thu nào cho báo chí Việt thời công nghệ số?

Diễn đàn "Kinh tế báo chí năm 2023" đã đưa ra nhiều đề xuất về những nguồn thu mới bền vững, giải quyết các bất cập trong chính sách tài chính cho báo chí trong thời đại công nghệ số phát triển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên