Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt 72 sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

09/02/2021 22:48 GMT+7

TTO - Ngày 9-2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt 72 sách giáo khoa của tất cả các môn học của lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt 72 sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 - Ảnh 1.

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 2 làm việc trong điều kiện phải phòng chống COVID-19 - Ảnh: VĨNH HÀ

Lớp 2 có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt, tương đương với 3 bộ sách giáo khoa. Riêng môn Tiếng Anh có 8 cuốn của các đơn vị xuất bản khác nhau.

Lớp 6 có 40 sách giáo khoa của 12 môn học, hoạt động giáo dục. Trừ môn Tin học có 2 bản mẫu, Tiếng Anh có 8 bản mẫu được phê duyệt, các môn còn lại của lớp 6 đều có 3 cuốn.

Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đây đều là những đơn vị đã tham gia biên soạn sách và có sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do 5 nhà xuất bản (ngoài 4 đơn vị xuất bản kể trên, có thêm Nhà xuất bản Đại học Vinh) gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Trong đó, với sách giáo khoa lớp 2, Bộ Giáo dục và đào tạo nhận được 35 bản mẫu. Với sách giáo khoa lớp 6, Bộ Giáo dục và đào tạo nhận được 44 bản mẫu.

Các hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa với thành viên gồm đủ các thành phần: nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục và giáo viên có kinh nghiệm, uy tín, trong đó có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là giáo viên đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Rút kinh nghiệm từ một số bất cập trong thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa lớp 1, Bộ Giáo dục và đào tạo giám sát chặt chẽ hơn quá trình thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6.

"Các sách giáo khoa đã phê duyệt đều bám sát nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung, cấu trúc của sách giáo khoa và của từng bài học đáp ứng yêu cầu về quy định tại Thông tư 33.

Nhiều sách giáo khoa có quan điểm biên soạn hiện đại, cấu trúc sách mới, tiếp cận với cách biên soạn sách giáo khoa của các nước tiên tiến trên thế giới và bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh cấp tiểu học và THCS Việt Nam.

Sách bảo đảm tính "mở", linh hoạt, hỗ trợ tốt hơn cho giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học, và tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức học được vào thực tế cuộc sống", Bộ Giáo dục và đào tạo đánh giá chung về sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 vừa được phê duyệt.

Sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo công bố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, UBND các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành việc lựa chọn sách giáo khoa.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà xuất bản cung cấp bản PDF các sách giáo khoa đã được bộ trưởng phê duyệt trên website của nhà xuất bản trước ngày 21-2-2021 và cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn sử dụng SGK qua mạng.

Nhà xuất bản phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức giới thiệu sách giáo khoa bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trên tại các đơn vị cấp tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 10-3-2021.

Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31-7-2021 và đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều được tập huấn theo các lớp học tương ứng với môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo, trước ngày 31-7-2021, các đơn vị xuất bản sách giáo khoa phải phát hành sách đến các địa phương. Các nhà xuất bản phải có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng tủ sách dùng chung trong các nhà trường.

Thẩm định sách giáo khoa lớp 6: Thẩm định sách giáo khoa lớp 6: 'Không cần lấy ý kiến quá rộng'

TTO - Khi lấy ý kiến về sách giáo khoa, chỉ nên tập trung vào ý kiến nhà chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy, tránh lấy ý kiến rộng quá có thể xảy ra tình trạng loạn ý kiến - các chuyên gia đề nghị.

VĨNH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận