Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Bộ GD-ĐT: Trường ĐH Tôn Đức Thắng cần bầu Hội đồng trường

05/02/2021 13:03 GMT+7

TTO - Sau khi thành lập đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn việc thực hiện các quy định về việc kiện toàn ban lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Bộ GD-ĐT đã báo cáo Chính phủ vào hôm nay.

Bộ GD-ĐT: Trường ĐH Tôn Đức Thắng cần bầu Hội đồng trường - Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh tư liệu

Báo cáo khẳng định Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập được giao quyền tự chủ cao, trong những năm qua trường đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả được xã hội ghi nhận.

Những kết quả có được chủ yếu nhờ sự đóng góp của cả tập thể nhà trường, trong đó có vai trò quan trọng của ông Lê Vinh Danh; đồng thời nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành hoạt động, lãnh đạo trường và cá nhân ông Lê Vinh Danh đã có những sai phạm tới mức bị kỷ luật; trong một thời gian dài hội đồng trường và ban giám hiệu chưa được kiện toàn theo quy định của pháp luật.

Thành lập hội đồng trường và kiện toàn ban giám hiệu chậm do đâu?

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Trường Tôn Đức Thắng, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, sở dĩ bị kéo dài nguyên nhân chính cũng xuất phát từ những bất ổn liên quan tới các nhân sự chủ chốt của trường và căn cứ pháp lý khi Hội đồng trường nhiệm kỳ cũ không còn hoạt động.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp khó khăn vì quy chế tổ chức và hoạt động của trường chưa được ban hành mới để cập nhật các quy định phù hợp với Luật 34.

Tập thể lãnh đạo có vai trò chỉ đạo quy trình thành lập Hội đồng trường, nhưng hiện nay chỉ có ba người, trong đó hai người là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy trường và một người thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng. Đảng ủy trường nhiệm kỳ mới chưa được bầu nên Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015-2020 được lưu nhiệm, trong đó có nhiều người đã bị kỷ luật Đảng.

Quy hoạch các chức danh hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng trường và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác chưa được phê duyệt. Nhân sự dự kiến được phê duyệt quy hoạch chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận chức vụ lãnh đạo, quản lý (nhất là về tiêu chuẩn cao cấp lý luận chính trị). Quy trình xem xét kỷ luật, khiếu nại về hình thức kỷ luật của các cấp có thẩm quyền đối với một số đảng viên, cán bộ chủ chốt có thể còn kéo dài .

Việc điều hành trường được giao cho một viên chức là phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 nhưng hiện không có chức danh lãnh đạo, quản lý chính thức nên gặp nhiều khó khăn.

Cần bầu thành viên Hội đồng trường trước

Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng cần khẩn trương thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường, trong đó để khuyết một số vị trí thành viên đương nhiên. Nếu chưa có nhân sự đáp ứng ngay tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh chủ tịch Hội đồng trường thì chỉ thực hiện giới thiệu và bầu các thành viên Hội đồng trường và đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận Hội đồng trường; chưa tiến hành thủ tục giới thiệu và bầu chủ tịch Hội đồng trường.

Sau khi thành lập, Hội đồng trường thống nhất với tập thể lãnh đạo quy trình giới thiệu nhân sự và quyết nghị giao một người phù hợp đảm nhiệm vị trí quyền hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ; hoàn thiện và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động mới, trong đó bổ sung tiêu chuẩn và quy trình nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Thực hiện quy trình giới thiệu và bầu phó chủ tịch phụ trách điều hành Hội đồng trường; quy trình bổ nhiệm một số vị trí phó hiệu trưởng để trường sớm ổn định hoạt động.

Khi có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn hiệu trưởng thì có thể thực hiện quy trình nhân sự hiệu trưởng và bổ sung thành phần đương nhiên trong Hội đồng trường. Khi có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chủ tịch Hội đồng trường thì thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường; tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng trường và đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận. 

Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Đảng ủy trường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về việc xem xét các tiêu chuẩn, vận dụng giải quyết cho phù hợp đặc điểm thực tế của trường.

Kỷ luật ông Lê Vinh Danh thế nào?

Theo báo cáo, Luật giáo dục đại học năm 2012 có quy định về hình thức xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục đại học (Điều 71), nhưng không quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm.

Luật số 34 có quy định về việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học công lập (khoản 10 Điều 1), nhưng cũng không có quy định về thẩm quyền, quy trình, thủ tục tạm đình chỉ công tác và kỷ luật hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ông Lê Vinh Danh là đảng viên và khi giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn là viên chức quản lý nên việc xử lý vi phạm được áp dụng theo quy định của Đảng, Luật viên chức và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

ĐH Tôn Đức Thắng sẽ bầu hội đồng trường vào ngày 5-2 ĐH Tôn Đức Thắng sẽ bầu hội đồng trường vào ngày 5-2

TTO - Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa chốt kế hoạch tổ chức hội nghị toàn thể bầu thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng 5-2.

NGỌC DIỆP
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận