18/06/2019

Nhóm nhạc Zero9 vừa có buổi fansign chính thức đầu tiên dành riêng cho các fan cứng - những người đã tham gia vào ngôi nhà chung Fanship của nhóm.