Tag:

yêu cầu'

TTO - UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan liên quan rà soát, thông tin cụ thể nội dung nêu trên cho báo chí, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh ngày 11-10. Video yêu cầu'

Video: UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ '13 con chó bị tiêu hủy' trước 10h ngày 11-10
Tin nóng   |   10/10/2021
Video: UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ '13 con chó bị tiêu hủy' trước 10h ngày 11-10

TTO - UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan liên quan rà soát, thông tin cụ thể nội dung nêu trên cho báo chí, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh ngày 11-10.

Từ ngày
Đến ngày