Tag:

yêu cầu đóng tiền

TTO - Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc có người tên Hoàng, tự nhận là cán bộ Tỉnh đoàn Thanh Hóa để yêu cầu đóng tiền phí xét nghiệm nhanh COVID-19, vì Tỉnh đoàn này không có ai tên Hoàng. Video yêu cầu đóng tiền

Video: Mạo nhận cán bộ tỉnh đoàn yêu cầu đóng 200 ngàn xét nghiệm COVID-19 để được về quê
Tin nóng   |   22/07/2021
Video: Mạo nhận cán bộ tỉnh đoàn yêu cầu đóng 200 ngàn xét nghiệm COVID-19 để được về quê

TTO - Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc có người tên Hoàng, tự nhận là cán bộ Tỉnh đoàn Thanh Hóa để yêu cầu đóng tiền phí xét nghiệm nhanh COVID-19, vì Tỉnh đoàn này không có ai tên Hoàng.