Tag:

yêu cầu bệnh viện Tuệ Tĩnh trả lương

TTO - Sau khi nhận được lương bị nợ từ tháng 5-2021 vào tháng 1-2022, gần 100 cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tiếp tục bị nợ lương tháng 2 và tháng 3. Các y bác sĩ lại cầm băng rôn 'xuống đường' kêu cứu, yêu cầu bệnh viện trả lương. Video yêu cầu bệnh viện Tuệ Tĩnh trả lương

Video: Y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại bị nợ lương, tiếp tục kêu cứu
Tin nóng   |   21/03/2022
Video: Y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại bị nợ lương, tiếp tục kêu cứu

TTO - Sau khi nhận được lương bị nợ từ tháng 5-2021 vào tháng 1-2022, gần 100 cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tiếp tục bị nợ lương tháng 2 và tháng 3. Các y bác sĩ lại cầm băng rôn 'xuống đường' kêu cứu, yêu cầu bệnh viện trả lương.