Tag:

Xuân Lộc

TTO - Bản tin 30s Nóng 24-5: Ồn ào về 14 tỉ đồng Hoài Linh kêu gọi ủng hộ người bị lũ lụt đã 6 tháng chưa trao; Bắt đầu khuyến cáo người trên 60 tuổi ở TP.HCM hạn chế ra đường; Khởi tố 6 bảo vệ tham gia đánh gãy tay 2 du khách ở Phú Quốc. Video Xuân Lộc

Bản tin 30s Nóng: Ồn ào 14 tỉ Hoài Linh kêu gọi ủng hộ người bị lũ lụt; Khuyến cáo người trên 60 tuổi ở TP.HCM hạn chế ra đường
30S Nóng | 24/05/2021
Bản tin 30s Nóng: Ồn ào 14 tỉ Hoài Linh kêu gọi ủng hộ người bị lũ lụt; Khuyến cáo người trên 60 tuổi ở TP.HCM hạn chế ra đường

TTO - Bản tin 30s Nóng 24-5: Ồn ào về 14 tỉ đồng Hoài Linh kêu gọi ủng hộ người bị lũ lụt đã 6 tháng chưa trao; Bắt đầu khuyến cáo người trên 60 tuổi ở TP.HCM hạn chế ra đường; Khởi tố 6 bảo vệ tham gia đánh gãy tay 2 du khách ở Phú Quốc.