06/09/2019

Xứ “ngàn hoa” quyết nâng năng suất, chất lượng rau, hoa hàng đầu Đông Nam Á

Hiện tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện dự án “Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư” để đưa Lâm Đồng sớm trở thành khu vực nông nghiệp có giá trị cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Video liên quan