Tag:

xử lý thông tin

Vào 2 ngày 22 và 23-9, Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức sơ kết công tác truyền thông 09 tháng đầu năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác truyền thông trong thời gian tới, đồng thời kết hợp tập huấn truyền thông năm 2022 tại buổi sơ kết. Video xử lý thông tin

Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức tập huấn về truyền thông năm 2022
Bạn có biết   |   23/09/2022
Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức tập huấn về truyền thông năm 2022

Vào 2 ngày 22 và 23-9, Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức sơ kết công tác truyền thông 09 tháng đầu năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch công tác truyền thông trong thời gian tới, đồng thời kết hợp tập huấn truyền thông năm 2022 tại buổi sơ kết.