Tag:

xử lý hình sự

Mới đây Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện thanh tra toàn diện việc phân lô xây dựng trái phép trong địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, chuyển cơ quan điều tra đối với các trường hợp sai phạm đến mức phải xử lý hình sự. Video xử lý hình sự

Phân lô xây dựng trái phép ở Bình Dương: Yêu cầu thanh tra toàn diện, chuyển cơ quan điều tra các sai phạm
Tin nóng   |   21/05/2023
Phân lô xây dựng trái phép ở Bình Dương: Yêu cầu thanh tra toàn diện, chuyển cơ quan điều tra các sai phạm

Mới đây Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện thanh tra toàn diện việc phân lô xây dựng trái phép trong địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, chuyển cơ quan điều tra đối với các trường hợp sai phạm đến mức phải xử lý hình sự.