Tag:

xin dừng cấp giấy phép

TTO - Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn có 254 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhưng hiện đang có 8 doanh nghiệp nộp đơn xin ngừng kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn hàng và chiết khấu thấp... Video xin dừng cấp giấy phép

Video: Tám doanh nghiệp xăng dầu Đắk Nông xin dừng kinh doanh do hết gồng nổi lỗ
Tin nóng   |   26/10/2022
Video: Tám doanh nghiệp xăng dầu Đắk Nông xin dừng kinh doanh do hết gồng nổi lỗ

TTO - Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn có 254 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhưng hiện đang có 8 doanh nghiệp nộp đơn xin ngừng kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn hàng và chiết khấu thấp...