Tag:

Xi măng INSEE Việt Nam

Talkshow “Chắp cánh Khởi nghiệp xanh” là chương trình nhằm lan tỏa thông tin cuộc thi, các ý tưởng khởi nghiệp “xanh” đến các bạn trẻ, các bạn sinh viên đang quan tâm đến khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp “xanh”. Video Xi măng INSEE Việt Nam

Talkshow “Chắp cánh Khởi nghiệp xanh” dành cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp
Bạn có biết   |   15/11/2022
Talkshow “Chắp cánh Khởi nghiệp xanh” dành cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp

Talkshow “Chắp cánh Khởi nghiệp xanh” là chương trình nhằm lan tỏa thông tin cuộc thi, các ý tưởng khởi nghiệp “xanh” đến các bạn trẻ, các bạn sinh viên đang quan tâm đến khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp “xanh”.