Tag:

xét nghiệm tại nhà

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, nếu phát hiện F0 ở nhà nào, tổ chức khoanh luôn ngôi nhà đó, đồng thời phát túi thuốc chăm sóc điều trị tại nhà và túi an sinh dùng trong 1 tuần cho người bệnh. Video xét nghiệm tại nhà

Video: Phát hiện F0, khoanh vùng ngôi nhà, phát túi thuốc, túi an sinh dùng trong một tuần
Tin nóng   |   18/08/2021
Video: Phát hiện F0, khoanh vùng ngôi nhà, phát túi thuốc, túi an sinh dùng trong một tuần

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, nếu phát hiện F0 ở nhà nào, tổ chức khoanh luôn ngôi nhà đó, đồng thời phát túi thuốc chăm sóc điều trị tại nhà và túi an sinh dùng trong 1 tuần cho người bệnh.