Tag:

Xem lại tình huống

Ngay từ đầu trận, tuyển nữ Việt Nam đã dâng lên và tạo ra vài tình huống đe dọa khung thành đối thủ. Đây là tín hiệu lạc quan cho tuyển nữ Việt Nam. Khi mà ở trận đấu với Mỹ, chúng ta hoàn toàn không lên được bóng. Video Xem lại tình huống

Thể thao   |   27/07/2023
Xem lại tình huống áp sát khung thành của tuyển nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha

Ngay từ đầu trận, tuyển nữ Việt Nam đã dâng lên và tạo ra vài tình huống đe dọa khung thành đối thủ. Đây là tín hiệu lạc quan cho tuyển nữ Việt Nam. Khi mà ở trận đấu với Mỹ, chúng ta hoàn toàn không lên được bóng.